Spotkanie w Soplicowie

Spotkanie w Soplicowie, czyli Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podziękowań i życzeń dla nauczycieli oraz pracowników szkoły za naukę, opiekę i wychowanie.

W naszej szkole uczciliśmy ten dzień uroczystą akademią, podczas której uczniowie zaprezentowali inscenizację na motywach dzieła Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. W gościnnym Soplicowie przypomnieliśmy sobie, że nauka, wychowanie i  szacunek oraz dbałość o tradycje i obyczaje są niezbędnymi elementami kształtowania serc i umysłów młodych ludzi. Takie wartości w naszej szkole codzienną pracą przekazują nauczyciele i wychowawcy. W scenografii staropolskiego dworku zaprezentowano taniec, balet, piękną recytację oraz śpiew. Program artystyczny zakończono polonezem, który wprowadził nas w podniosły nastrój.

Na ręce Dyrektor Szkoły pani Iwona Szafrańska przewodnicząca Rady Rodziców przekazała życzenia i kwiaty dla nauczycieli. Nie zabrakło ciepłych słów od gości przybyłych na naszą uroczystość – pani Moniki Kilar – Błaszczyk  pełniącej obowiązki i zadania Burmistrza Miasta oraz pana Pawła Kuleszy – Przewodniczącego Rady Miasta .

Pani Dyrektor Elżbieta Gieraga wręczyła nagrody nauczycielom za pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili  emerytowani nauczyciele i pracownicy  szkoły, którym serdecznie dziękujemy za przybycie. Wszyscy pracownicy szkoły otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Uroczystość przygotowały panie Beata Sobczak, Jadwiga Górecka, Emilia Ficek i Bogumiła Wójtowicz przy ogromnej pomocy rodziców uczniów klasy 7a.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w dolnej części strony.