Rada Rodziców

Rada Rodziców działa na podstawie art. 83-84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Rada Rodziców jest autonomiczną reprezentacją rodziców wybraną w demokratycznych wyborach. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci (po jednym z każdej klasy) w szkole.

KONTO RADY RODZICÓW BANK PKO BP
Nr rachunku: 19 1020 3440 0000 7602 0221 5457

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy roku szkolnym 2018/2019
Prezydium:
Przewodnicząca – Iwona Szafrańska

Wiceprzewodnicząca – Joanna Stefaniak

Sekretarz – Agnieszka Trzebińska

Skarbnik – Jacek Wardziński

Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

KOMISJA REWIZYJNA:
Rafał Witosławski
Beata Oleksiewicz
Anna Szadkowska

Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

Klasa Ia – Milan Królak
Klasa Ib – Karolina Jóźwiak
Klasa IIa – Małgorzata Sadokierska
Klasa IIb – Agnieszka Trzebińska
Klasa IIIa – Beata Oleksiewicz
Klasa IVa – Joanna Zielińska
Klasa IVb – Ewelina Rosiak
Klasa IVc – Aneta Nawrocka
Klasa IVd – Renata Piotrowicz
Klasa Va – Karolina Kruszyniak
Klasa Vb – Joanna Stefaniak
Klasa Vc – Anna Szadkowska
Klasa VIa – Joanna Janiak
Klasa VIb – Rafał Witosławski
Klasa VIc – Justyna Zuckermann
Klasa VIIa – Małgorzata Karlikowska-Antosiak
Klasa VIIb – Agnieszka Gierowska
Klasa VIIc – Monika Smulczyk – Filińska
Klasa VIIIa – Jacek Wardziński
Klasa VIIIb –  Ewa Wrzosek
Klasa VIIIc – Iwona Szafrańska

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w dolnej części strony.