Nasza szkoła otrzymała imię Marii Konopnickiej 21 listopada 1981 roku. Motywacja wyboru właśnie takiego imienia została podyktowana następującymi faktami:

W 1982 roku przypadała 40 rocznica urodzin Poetki oraz 120 rocznica
jej przybycia do Bronowa z okoliczności wyjścia za mąż w roku 1862
za dziedzica tejże wsi, Jarosława Konopnickiego.

W Łęczycy jak podaje Jan Kurasiński w Ziemi Łęczyckiej, 1959 nr 1         
(96 rocznica powstania styczniowego) w domu na rogu Wodnej i Pocztowej, Konopnicka brała udział w haftowaniu sztandaru powstańczego.

W Bronowie, a później w Gusinie, wioskach położonych na obrzeżu Ziemi Łęczyckiej, Konopnicka przebywała znaczny okres czasu, bo aż 15 lat, gdzie poznawała życie wsi, stanowiącej jej główne tworzywo literackie. 

„Wieszczko Ludu, pozostań z nami,
W sercach, w śpiewie, mowie ojczystej,
W łączności z ludzkimi   węzłami, 
W życia prawdzie, w miłości czystej”

Marian Idrian

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w dolnej części strony.