DSC_3409

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Jesteśmy różni, czyli o sztuce tolerancji

W 1995 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO ustanowiło 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Cóż kryje się za tą nazwą ? Zapis w Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji wyjaśnia, że tolerancja to przede wszystkim:

-respektowanie cudzych praw i cudzej własności;

-zrozumienie dla różnic indywidualnych;

-umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;

-dostrzeganie rozmaitości kultur;

-otwarcie na cudze myśli i filozofię;

-ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;

-uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

                W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy postanowiła włączyć się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Każdy kto miał do czynienia z odrzuceniem, byciem na marginesie klasy czy grupy rówieśniczej za inne poglądy, pochodzenie, styl ubierania się, odmienny wygląd, sposób mówienia, chorobę czy niepełnosprawność, wie jak bolesne jest to zjawisko. Dlatego postanowiliśmy propagować tolerancję jako wyraz empatii, akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka – tego obok nas.

                Uczniowie od najmłodszych aż po najstarsze roczniki rozmawiali o znaczeniu tolerancji w życiu każdego człowieka. Obejrzeli prezentację multimedialną,  stworzyli plakaty i prace ukazujące to, co w kontaktach z ludźmi liczy się najbardziej. A potem był „Łańcuch Tolerancji”, który zjednoczył nasze ręce i serca w poczuciu sympatii i wspólnoty.

                Bądźmy tolerancyjni nie tylko w tym dniu, ale przez  cały rok.zrozumienie

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w dolnej części strony.