Kalendarz 2018/2019

Wydarzenie

Dzień

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. egzaminy ósmoklasisty

17, 18, 19 czerwca 2019 r. ostatni tydzień bez czwartku (Boże Ciało)

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

klasyfikacyjne – 31 stycznia 2019r. ; 13 czerwca 2019 r.

Spotkania z rodzicami o godzinie 17 klasy I-III oraz
o godzinie 18 klasy IV-VIII

I półrocze: 6 września 2018 r.;
22 listopada 2018 r. 

11 stycznia 2019 r. 

II półrocze: 14 marca 2019 r.;
06 czerwca 2019 r.

Konsultacje: klasy I – III o godz. 17
klasy IV  – VIII o godz. 17

18 października 2018 r. ; 20 grudnia 2018 r.
5 kwietnia 2019 r. ; 10 maja 2019 r.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
  2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w dolnej części strony.